Tjenester


Vi utreder og behandler øre-nese-halssykdommer hos barn og voksne.

Vi har to audiografer som arbeider med hørselstesting og tilpasning og oppfølging av høreapparater.
Vi tilbyr høreapparatservice for egne pasienter etter timebestilling eller ved «drop-in» i åpningstiden.

Vi samarbeider tett  med Øre-nese-halsavdelingen ved Sørlandet sykehus og ved behov henviser vi direkte til operasjon.

Les mer om utredning og behandling av øre-nese-halssykdommer på helsenorge.no