Ansatte

Anders Torp

Øre-nese-halsspesialist

Legeutdanning fra Universitetet i Bergen. Tidligere arbeidet ved universitetssykehusene i Stavanger og Bergen. Kommer fra stilling som seksjonsoverlege og medisinskfaglig rådgiver ved øre-nese-hals-avdelingen på Sørlandet sykehus.

henrik S. wikjord 

Audiograf

Audiografutdanning fra NTNU i Trondheim. Arbeidet hos oss siden 2018.
 
marie øyen svendsen

Audiograf

Audiografutdanning fra NTNU i Trondheim. Arbeidet hos oss siden 2022.
Lisbeth Johansen Haugen

Sekretær

Arbeidet hos oss siden 2022.

 
Gunn berit kristensen

Audiograf-vikar

Audiografutdanning fra NTNU.